پرگار خارج سنج 7262 اینسایز
پرگار خارج سنج 7262 اینسایز
0تومان

پرگار خارج سنج 7262 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری خارج می باشد. این وسیله فاقد نمایشگر و صفحه .....

پرگار داخل سنج 7261 اینسایز
پرگار داخل سنج 7261 اینسایز
0تومان

پرگار داخل سنج 7261 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری داخل می باشد. این وسیله فاقد نمایشگر و صفحه مد.....

پرگار مستقیم 7247 اینسایز
پرگار مستقیم 7247 اینسایز
0تومان

پرگار مستقیم 7247 اینسایز وسیله ای برای رسم دوایر با شعاع 0 تا 290 میلی متر می باشد. این وسیله فاقد .....

پرگار معمولی مستقیم 7260 اینسایز
پرگار معمولی مستقیم 7260 اینسایز
0تومان

پرگار معمولی مستقیم 7260 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری سطوح می باشد. این وسیله فاقد نمایشگر و .....