خط کش insize
خط کش insize
0تومان

خط کش Insize میکرومتر اینسایز عمق سنج اینسایز ارتفاع سنج اینسایز ساعت اینسایز گیج اینسایز ضخامت سنج .....

خط کش استیل 7110 اینسایز
خط کش استیل 7110 اینسایز
0تومان

خط کش استیل 7110 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری معمولی می باشد. این خط کش دارای دقت کمتر از نیم م.....

خط کش افقی دیجیتال 7102 اینسایز
خط کش افقی دیجیتال 7102 اینسایز
0تومان

خط کش افقی دیجیتال 7102 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری اختلاف دو نقطه در دو مرحله اندازه گیری و ت.....

خط کش مرکز یاب 7205 اینسایز
خط کش مرکز یاب 7205 اینسایز
0تومان

خط کش مرکز یاب 7205 اینسایز وسیله ای برای پیدا نمودن مرکز قطعات دایره ای می باشد که میتوان مرکز قطری.....

خط کش مویی 4700 اینسایز
خط کش مویی 4700 اینسایز
0تومان

خط کش مویی 4700 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری صافی لبه می باشد. خط کش مویی به نام های گونیا مویی.....