تصحیح جستجو

ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 625
ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 625
0تومان

ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 625 وسیله ای برای اندازه گیری ارتفاع از سطح زیرین پایه می باشد. ا.....

ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 626
ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 626
0تومان

ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 626 وسیله ای برای اندازه گیری ارتفاع از سطح زیرین پایه می باشد. ا.....

ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 627
ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 627
0تومان

ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار آسیمتو 627 وسیله ای برای اندازه گیری ارتفاع از سطح زیرین پایه می باشد. ا.....

ارتفاع سنج ساعتی پایه دار آسیمتو 623
ارتفاع سنج ساعتی پایه دار آسیمتو 623
0تومان

ارتفاع سنج ساعتی پایه دار آسیمتو 623 وسیله ای برای اندازه گیری ارتفاع از سطح زیرین پایه می باشد. این.....

ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621
ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621
0تومان

ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621 وسیله ای برای اندازه گیری ارتفاع از سطح زیرین پایه می باشد. .....

تراز دیجیتال مگنتی آسیمتو 490
تراز دیجیتال مگنتی آسیمتو 490
0تومان

تراز دیجیتال مگنتی آسیمتو 490 دارای دقت 0.1 درجه می باشد. این ابزار دارای گام 0.1 درجه می باشد و از .....

تراز چهار گوش مربعی آسیمتو 606
تراز چهار گوش مربعی آسیمتو 606
0تومان

تراز چهار گوش مربعی آسیمتو 606 دارای حساسیت بسیار بالای در برابر نوسانات دارد. این مدل از سایز 150*4.....

خط کش دیجیتال افقی و عمودی آسیمتو 326
خط کش دیجیتال افقی و عمودی آسیمتو 326
0تومان

خط کش دیجیتال افقی و عمودی آسیمتو 326  ابزاری برای انداره گیری ارتفاع و فاصله می باشد. این خط ک.....

زاویه سنج آسیمتو 490
زاویه سنج آسیمتو 490
0تومان

زاویه سنج سه تکه آسیمتو 490 دارای خط کش، نقاله و گونیا می باشد که با خرید این ابزار، چندین کار را می.....

ساعت اندیکاتور آسیمتو 401
ساعت اندیکاتور آسیمتو 401
0تومان

ساعت اندیکاتور وسیله ای برای اندازه گیری میزان ارتعاشات و فراز و نشیب های سطح می باشد. ساعت اندیکاتو.....

ساعت اندیکاتور آسیمتو 402
ساعت اندیکاتور آسیمتو 402
0تومان

ساعت اندیکاتور وسیله ای برای اندازه گیری میزان ارتعاشات و فراز و نشیب های سطح می باشد. ساعت اندیکاتو.....

ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو 405
ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو 405
0تومان

ساعت اندیکاتور وسیله ای برای اندازه گیری میزان ارتعاشات و فراز و نشیب های سطح می باشد. ساعت اندیکاتو.....