هلدر تمام الماس C06H-SCLCR06
هلدر تمام الماس C06H-SCLCR06
0تومان

هلدرهای ضد ارتعاش ( سایلنت) برند کینگ کات جزو بهترین و با کیفیت ترین ابزارهاستهلدرهای داخل تراش از ق.....

هلدر کارباید ضد ارتعاش C06 SCLCL06
هلدر کارباید ضد ارتعاش C06 SCLCL06
0تومان

هلدر داخل تراش ضد ارتعاش مدل C06 SCLCL06 هلدر های تراشکاری مقاوم در برابر لرزش میباشند. هلدر ضد ارتع.....

هلدر کارباید ضد ارتعاش C08K SCLCR06C
هلدر کارباید ضد ارتعاش C08K SCLCR06C
0تومان

هلدر داخل تراش ضد ارتعاش مدل C08K SCLCR06C هلدر های تراشکاری مقاوم در برابر لرزش میباشند. هلدر ضد ار.....

هلدر کارباید ضد ارتعاش C10K SCLCR06C
هلدر کارباید ضد ارتعاش C10K SCLCR06C
0تومان

هلدر داخل تراش ضد ارتعاش مدل C10K SCLCR06C هلدر های تراشکاری مقاوم در برابر لرزش میباشند. هلدر .....

هلدر کارباید ضد ارتعاش C10K SDUCR07C
هلدر کارباید ضد ارتعاش C10K SDUCR07C
0تومان

هلدر داخل تراش ضد ارتعاش مدل C10K SDUCR07C هلدر های تراشکاری مقاوم در برابر لرزش میباشند. هلدر .....

هلدر کارباید ضد ارتعاش C12M SDUCR07C
هلدر کارباید ضد ارتعاش C12M SDUCR07C
0تومان

هلدر داخل تراش ضد ارتعاش مدل C12M SDUCR07C هلدر های تراشکاری مقاوم در برابر لرزش میباشند. هلدر ضد ار.....

هلدر کارباید ضد ارتعاش C16Q SDUCR11C
هلدر کارباید ضد ارتعاش C16Q SDUCR11C
0تومان

هلدر داخل تراش ضد ارتعاش مدل C16Q SDUCR11C هلدر های تراشکاری مقاوم در برابر لرزش میباشند. هلدر ضد ار.....