الماس APKT تگوتک
الماس APKT تگوتک
0تومان

الماس APKT تگوتک ساخت کشور کره جنوبی می باشد. این شرکت از سال 1916 میلادی فعالیت خود را تا کنون ادام.....

الماس CNMG تگوتک
الماس CNMG تگوتک
0تومان

الماس CNMG تگوتک ساخت کشور کره جنوبی می باشد. این شرکت از سال 1916 میلادی فعالیت خود را تا کنون ادام.....

الماس DNMG تگوتک
الماس DNMG تگوتک
0تومان

الماس DNMG تگوتک ساخت کشور کره جنوبی می باشد. این شرکت از سال 1916 میلادی فعالیت خود را تا کنون ادام.....

الماس SNMG تگوتک
الماس SNMG تگوتک
0تومان

الماس SNMG تگوتک ساخت کشور کره جنوبی می باشد. این شرکت از سال 1916 میلادی فعالیت خود را تا کنون ادام.....

الماس TNMG تگوتک
الماس TNMG تگوتک
0تومان

الماس TNMG تگوتک ساخت کشور کره جنوبی می باشد. این شرکت از سال 1916 میلادی فعالیت خود را تا کنون ادام.....

اینسرت taegutec
اینسرت taegutec
0تومان

اینسرت تراشکاری Taegutec اینسرت تراشکاری تگوتک اینسرت و هلدر تراشکاری تگوتک اینسرت Teagutec اینسر.....

هلدر تراشکاری بیرون تراش تگوتک
هلدر تراشکاری بیرون تراش تگوتک
0تومان

هلدر تراشکاری بیرون تراش تگوتک ابزار بسیار مهمی در صنعت شناخته شده است. این ابزار دارای متریال تولید.....

هلدر تراشکاری داخل تراش تگوتک
هلدر تراشکاری داخل تراش تگوتک
0تومان

هلدر تراشکاری داخل تراش تگوتک ابزار بسیار مهمی در صنعت شناخته شده است. این ابزار دارای متریال تولید .....