فرز انگشتی 4 پر تمام الماس والتر
فرز انگشتی 4 پر تمام الماس والتر
0تومان

فرز انگشتی 4 پر تمام الماس والتر ساخت کشور آلماان می باشد. این شرکت یکی از زیر مجموعه های شرکت سندوی.....

فرز انگشتی 6 پر تمام الماس والتر
فرز انگشتی 6 پر تمام الماس والتر
0تومان

فرز انگشتی 6 پر تمام الماس والتر ساخت کشور آلماان می باشد. این شرکت یکی از زیر مجموعه های شرکت سندوی.....

فرز انگشتی الماس بال نویز اچ جی تی
فرز انگشتی الماس بال نویز اچ جی تی
0تومان

شرکت اچ جی تی HGT تولید کننده فرز تمام الماس CNC میباشد. این شرکت تولید فرز با راکول 45، 50، 55 و 60.....

فرز انگشتی الماس دو پر استورم
فرز انگشتی الماس دو پر استورم
0تومان

فرز انگشتی الماس دو پر استورم ساخت کشور چین می باشد. فرز انگشتی دو پر استورم Storm دارای آلیاژ تنگست.....

فرز انگشتی الماس دو پر پامیر
فرز انگشتی الماس دو پر پامیر
0تومان

فرز انگشتی الماس دو پر پامیر ساخت کشور ترکیه می باشد که این شرکت تولید کننده تجهیزات تراشکاری و فرزک.....

فرز انگشتی الماس سرکروی استورم
فرز انگشتی الماس سرکروی استورم
0تومان

فرز انگشتی الماس سرکروی استورم ساخت کشور چین می باشد. فرز انگشتی سر کروی استورم Storm دارای آلیاژ تن.....

فرز انگشتی الماس سه پر استورم
فرز انگشتی الماس سه پر استورم
0تومان

فرز انگشتی الماس سه پر استورم ساخت کشور چین می باشد. فرز انگشتی سه پر استورم Storm دارای آلیاژ تنگست.....

فرز انگشتی الماس سه پر پامیر
فرز انگشتی الماس سه پر پامیر
0تومان

فرز انگشتی الماس سه پر پامیر ساخت کشور ترکیه می باشد که این شرکت تولید کننده تجهیزات تراشکاری و فرزک.....

فرز انگشتی الماس طول بلند استورم
فرز انگشتی الماس طول بلند استورم
0تومان

فرز انگشتی الماس طول بلند استورم ساخت کشور چین می باشد. فرز انگشتی  استورم Storm دارای آلیاژ تن.....

فرز انگشتی الماس طول بلند پامیر
فرز انگشتی الماس طول بلند پامیر
0تومان

فرز انگشتی الماس طول بلند پامیر ساخت کشور ترکیه می باشد که این شرکت تولید کننده تجهیزات تراشکاری و ف.....

فرز انگشتی الماس ظریف تراش پامیر
فرز انگشتی الماس ظریف تراش پامیر
0تومان

فرز انگشتی الماس ظریف تراش پامیر ساخت کشور ترکیه می باشد که این شرکت تولید کننده تجهیزات تراشکاری و .....

فرز انگشتی الماس چهار پر استورم
فرز انگشتی الماس چهار پر استورم
0تومان

فرز انگشتی الماس چهار پر استورم ساخت کشور چین می باشد. فرز انگشتی چهار پر استورم Storm دارای آلیاژ ت.....