فرز چوب
فرز چوب
0تومان

فرز چوب خشن فزر انگشتی فرم فرز انگشتی 4 پر فرز انگشتی خشن تراش فزر انگشتی ظریف تراش فرز انگشتی چوب.....

فرز چوب بانکی بلبرینگی اورفرز
فرز چوب بانکی بلبرینگی اورفرز
0تومان

فرز چوب بانکی بلبرینگی اورفرز ابزاری برای فرزکاری و تراش سطوح چوبی مسطع میباشد. این ابزار با استفاده.....

فرز چوب دوراهه بلبرینگی اورفرز
فرز چوب دوراهه بلبرینگی اورفرز
0تومان

فرز چوب دوراهه بلبرینگی اورفرز ابزاری برای فرزکاری و تراش سطوح چوبی مسطع میباشد. این ابزار با استفاد.....

فرز چوب شیار انگشتی
فرز چوب شیار انگشتی
0تومان

فرز چوب شیار انگشتی ابزاری برای فرزکاری و تراش سطوح چوبی مسطع میباشد. این ابزار با استفاده از دستگاه.....

فرز چوب پرداخت بلبرینگی اورفرز
فرز چوب پرداخت بلبرینگی اورفرز
0تومان

فرز چوب پرداخت بلبرینگی اورفرز ابزاری برای فرزکاری و تراش سطوح چوبی مسطع میباشد. این ابزار با استفاد.....

فرز چوب پروفیل ناودانی نوک تیز
فرز چوب پروفیل ناودانی نوک تیز
0تومان

فرز چوب پروفیل ناودانی نوک تیز ابزاری برای فرزکاری و تراش سطوح چوبی مسطع میباشد. این ابزار با استفاد.....