الماس جوشی

الماس جوشی

الماس جوشی ابزار برای تراشکاری و برش کاری فلزات فولاد، استیل و چدن میباشد. تفاوت عمده الماس جوشی با الماس های معمولی (اینسرت تراشکاری) در نحوه نصب بر هلدر تراشکاری و کاربرد آن می باشد. اینسرت های تراشکاری بوسیله روبند هلدر چفت و محکم می گردند. اما الماس جوشی بوسیله حرارت به هلدر الماس جوشی متصل شده و جدا نمی شود. الماس جوشی مناسب برای ماشین کاری فولاد های غیر آلیاژی، آلیاژی، پرآلیاژ، فولاد ریختگری، چدن نرم، چدن، فولاد سخت کاری شده، آلیاژ آلومینیوم، سیلیسیوم، فلزات غیر آهنی، پلاستیک ها، چدن خاکستری، چدن سفید، آلیاژ های مقاوم حرارتی، آلیاژ های تیتانیوم و آلیاژ های مقاوم حرارتی مخصوص می باشد. همچنین از الماس جوشی برای تراشکاری عمومی، شیار زنی و برش، پیچ زنی و سوراخکاری استفاده می شود.

الماس جوشی H1 الماسه ساز
الماس جوشی H1 الماسه ساز
0تومان

الماس جوشی H1 الماسه ساز مناسب برای تراشکاری فولاد های غیر آلیاژی، آلیاژی و پر آلیاژ و فولاد ریختگری.....

الماس جوشی H1S الماسه ساز
الماس جوشی H1S الماسه ساز
0تومان

الماس جوشی H1S الماسه ساز مناسب برای تراشکاری فولاد های غیر آلیاژی، آلیاژی و پر آلیاژ و فولاد ریختگر.....

الماس جوشی HS الماسه ساز
الماس جوشی HS الماسه ساز
0تومان

الماس جوشی HS الماسه ساز مناسب برای تراشکاری فولاد، فولاد ریختگری، آلیاژی و پر آلیاژ و چدن نرم و آلی.....

الماس جوشی HS1 الماسه ساز
الماس جوشی HS1 الماسه ساز
0تومان

الماس جوشی HS1 الماسه ساز مناسب برای تراشکاری چدن خاکستری و چدن سفید، فولاد نرم، فلزات غیر آهنی و .......

الماس جوشی K20 الماسه ساز
الماس جوشی K20 الماسه ساز
0تومان

الماس جوشی K20 الماسه ساز مناسب برای تراشکاری آلیاژ های مقاوم حرارتی و آلیاژ های تیتانیوم می باشد. ا.....

الماس جوشی K20 گورینگ Guhring
الماس جوشی K20 گورینگ Guhring
0تومان

الماس جوشی K20 گورینگ مناسب برای تراشکاری آلیاژ های مقاوم حرارتی و آلیاژ های تیتانیوم می باشد. الم.....

الماس جوشی P30 الماسه ساز
الماس جوشی P30 الماسه ساز
0تومان

الماس جوشی P30 الماسه ساز مناسب برای تراشکاری فولاد های غیر آلیاژی، آلیاژی و پر آلیاژ و فولاد ریختگر.....

الماس جوشی P40 الماسه ساز
الماس جوشی P40 الماسه ساز
0تومان

الماس جوشی P40 الماسه ساز مناسب برای تراشکاری فولاد، فولاد ریختگری، آلیاژی و پر آلیاژ و چدن نرم می ب.....

الماس جوشی P40 گورینگ Guhring
الماس جوشی P40 گورینگ Guhring
0تومان

الماس جوشی P40 گورینگ مناسب برای تراشکاری فولاد، فولاد ریختگری، آلیاژی و پر آلیاژ و چدن نرم می باش.....

الماس جوشی P50 گورینگ Guhring
الماس جوشی P50 گورینگ Guhring
0تومان

الماس جوشی P50 گورینگ مناسب برای تراشکاری فولاد، فولاد ریختگری، آلیاژی و پر آلیاژ و چدن نرم می باش.....

الماس جوشی خشتی سندویک سری C
الماس جوشی خشتی سندویک سری C
0تومان

الماس جوشی خشتی سندویک سری C شامل الماس های خشتی C16 - C20 - C25 - C30 - C40 - C50 می باشد. این سری .....

الماس جوشی ناخنی سندویک سری A
الماس جوشی ناخنی سندویک سری A
0تومان

الماس جوشی ناخنی سندویک سری A شامل الماس های ناخنی A16 - A20 - A25 - A30 - A40 - A50 می باشد. این سر.....