تیغچه برش
تیغچه برش
0تومان

تیغچه برش ابزاری ساده و کار آمد برای برش عمود بر سطح قطعه تراشکاری می باشد. از این ابزار برای برشکار.....

تیغچه تراش
تیغچه تراش
0تومان

تیغچه تراش ابزاری ساده و کار آمد برای تراشکاری خارجی سطح قطعه تراشکاری می باشد. از این ابزار برای تر.....

تیغچه گرد و چهارگوش
تیغچه گرد و چهارگوش
0تومان

تیغچه گرد و چهار گوش تیغچه برش تیغچه فرم تیغچه کونیک تیغچه بوهلر آلمان Bohler تیغچه آلمانی تیغچه گرد.....