تصحیح جستجو

الماس APKT تگوتک
الماس APKT تگوتک
0تومان

الماس APKT تگوتک ساخت کشور کره جنوبی می باشد. این شرکت از سال 1916 میلادی فعالیت خود را تا کنون ادام.....

الماس CCMT لامینا
الماس CCMT لامینا
0تومان

الماس CCMT لامینا ساخت کشور سوئیس می باشد که با توجه به کیفیت بالای این تولید کننده، مدعی هست که اول.....

الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC
الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CCMT دارای گل HM (شک.....

الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC
الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CCMT دارای گل HR (شک.....

الماس CCMT گل KF سندویک
الماس CCMT گل KF سندویک
0تومان

الماس CCMT گل KF سندویک ساخت کشور سوئد می باشد. این شرکت برترین تولید کننده الماس (اینسرت) در دنیا.....

الماس CCMT گل MF سندویک
الماس CCMT گل MF سندویک
0تومان

الماس CCMT گل MF سندویک ساخت کشور سوئد می باشد. این شرکت برترین تولید کننده الماس (اینسرت) در دنیا.....

الماس CCMT گل PF سندویک
الماس CCMT گل PF سندویک
0تومان

الماس CCMT گل PF سندویک ساخت کشور سوئد می باشد. این شرکت برترین تولید کننده الماس (اینسرت) در دنیا.....

الماس CCMT گل WF سندویک
الماس CCMT گل WF سندویک
0تومان

الماس CCMT گل WF سندویک ساخت کشور سوئد می باشد. این شرکت برترین تولید کننده الماس (اینسرت) در دنیا.....

الماس CNMG تگوتک
الماس CNMG تگوتک
0تومان

الماس CNMG تگوتک ساخت کشور کره جنوبی می باشد. این شرکت از سال 1916 میلادی فعالیت خود را تا کنون ادام.....

الماس CNMG سکو
الماس CNMG سکو
0تومان

الماس CNMG سکو یکی از تولیدات شرکت سکو می باشد. این الماس ساخت کشور سوئد می باشد که از کیفیت قابل تو.....

الماس CNMG لامینا
الماس CNMG لامینا
0تومان

الماس CNMG لامینا ساخت کشور سوئیس می باشد که با توجه به کیفیت بالای این تولید کننده، مدعی هست که اول.....

الماس CNMG والتر
الماس CNMG والتر
0تومان

الماس CNMG والتر ساخت کشور آلماان می باشد. این شرکت یکی از زیر مجموعه های شرکت سندویک بوده که در تول.....