میکرومتر اینسایز Insize

میکرومتر اینسایز Insize برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرومتر اینسایز Insize به‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها است. میکرومترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانند کولیس دو نوعند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است، که عبارتند از: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرومتر، و کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جغجغه است و اهرمی که در هنگام اندازه‌گیری قفل می‌شود.روش کار با میکرومتر:

همانگونه که گفته شد، مقیاس اندازه‌گیری در میکرومتر می‌تواند اینچ یا میلی‌متر باشد. اندازهٔ طول خط‌کش میکرومتر به‌صورت ۲۵ میلی‌متر، ۲۵ میلی‌متر است. این به آن معنی است که این نوع میکرومتر از مقدار صفر تا ۲۵ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. نوع دیگر از ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. به‌همین‌ترتیب، سایر اندازه‌ها با میکرومتر مناسب آن محدوده اندازه‌گیری می‌شوند.
میکرومترهای اینچی معمولاً با قابلیت تفکیک ۰/۰۰۰۵ inch , ۰/۰۰۰۱ inch ,۰/۰۰۱ inch ساخته می‌شوند.

 خواندن میکرومتر:

اگر به خط‌کش میکرومتر توجه شود، دیده می‌شود که دارای یک خط افقی است. یک‌سری تقسیم‌بندی بالای خط افق است و یک‌سری زیر خط افق است. تقسیم‌بندی‌ای که بالای خط افق است فاصلهٔ بین آنها یک میلی‌متر است، و تقسیم‌بندی‌ای که زیر خط افق است فاصلهٔ بین آنها نیم میلی‌متر می‌باشد. استوانه‌ای مدرج وجود دارد که روی خط‌کش اصلی ما حرکت می‌کند، معمولاً میکرومترها با دقت ۰/۰۱ میلی‌متری ساخته می‌شوند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که روی ورنیه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوی تقسیم‌بندی شده‌است.
حال فرض می‌کنیم قطعه‌ای را اندازه‌گیری کردیم و می‌خواهیم اندازهٔ آن را بخوانیم، برای خواندن میکرومتر به‌این‌صورت عمل می‌کنیم که به آخرین خط، خط‌کش که از زیر ورنیه مشخص است، دقت می‌کنیم. این اندازه اندازهٔ اصلی ما است. برای به‌دست آوردن مقدار خُردهٔ آن، توجه می‌کنیم که کدام خط ورنیه روبه‌روی خط، خط‌کش به‌صورت کامل قرار گرفته‌است.

 هنگام استفاده از میکرومتر به نکاتی باید توجه کرد:

در زمان خواندن میکرومتر باید درست مقابل چشمان قرار دهیم. در زمانی که ما قطعه ای در بین دو فک متحرک و ثابت قرار می‌دهیم، و اندازه می‌گیریم به‌وسیله دست استوانهٔ مدرج را می‌چرخانیم تا با قطعهٔ کار، تماس پیدا کند، و وقتی تماس پیدا کرد، بقیهٔ کار را با جغجغه انجام می‌دهیم.

نمایندگی لوازم اندازه گیری اینسایز Insize

تکنو صنعت برتر نماینده فروش ابزارآلات اندازه گیری اینسایز Insize می باشد. برای استعلام قیمت ابزارآلات اینسایز Insize با ما تماس حاصل فرمایید.

بور گیج اندازه گیری سوراخ 2322 اینسایز Insize
بور گیج اندازه گیری سوراخ 2322 اینسایز Insize
0تومان

بور گیج ابزاری برای اندازه گیری قطر سوراخ ها می باشد. بور گیج 2322 اینسایز دارای گیج ساعتی میباشد که.....

بور گیج دیجیتال سوراخ های ریز 2122 اینسایز Insize
بور گیج دیجیتال سوراخ های ریز 2122 اینسایز Insize
0تومان

بور گیج دیجیتال ابزاری برای اندازه گیری قطر سوراخ ها می باشد. بور گیج دیجیتال 2122 اینسایز دارای گیج.....

بور گیج دیجیتال سوراخ های ریز 2152 اینسایز Insize
بور گیج دیجیتال سوراخ های ریز 2152 اینسایز Insize
0تومان

بور گیج دیجیتال ابزاری برای اندازه گیری قطر سوراخ ها می باشد. بور گیج دیجیتال 2152 اینسایز دارای گیج.....

بور گیج دیجیتال سوراخ های ریز 2153 اینسایز Insize
بور گیج دیجیتال سوراخ های ریز 2153 اینسایز Insize
0تومان

بور گیج دیجیتال ابزاری برای اندازه گیری قطر سوراخ ها می باشد. بور گیج دیجیتال 2153 اینسایز دارای گیج.....

بور گیج سوراخ های ریز 2852 اینسایز Insize
بور گیج سوراخ های ریز 2852 اینسایز Insize
0تومان

بور گیج ابزاری برای اندازه گیری قطر سوراخ ها می باشد. بور گیج 2852 اینسایز دارای گیج ساعتی میباشد که.....

بور گیج سوراخ های ریز 2853 اینسایز Insize
بور گیج سوراخ های ریز 2853 اینسایز Insize
0تومان

بور گیج ابزاری برای اندازه گیری قطر سوراخ ها می باشد. بور گیج 2853 اینسایز دارای گیج ساعتی میباشد که.....

میکرومتر insize
میکرومتر insize
0تومان

میکرومتر Insize میکرومتر اینسایز عمق سنج اینسایز ارتفاع سنج اینسایز ساعت اینسایز گیج اینسایز ضخامت س.....

میکرومتر دیجیتال 3101 اینسایز Insize
میکرومتر دیجیتال 3101 اینسایز Insize
0تومان

میکرومتر دیجیتال 3101 اینسایز برای اندازه گیری خارج قطعه میباشد. میکرومتر دیجیتال اینسایز دارای رنج .....

میکرومتر دیجیتال 3108 اینسایز Insize
میکرومتر دیجیتال 3108 اینسایز Insize
0تومان

میکرومتر دیجیتال 3108 اینسایز برای اندازه گیری خارج قطعه میباشد. میکرومتر دیجیتال اینسایز دارای رنج .....

میکرومتر دیجیتال 3109 اینسایز Insize
میکرومتر دیجیتال 3109 اینسایز Insize
0تومان

میکرومتر دیجیتال 3109 اینسایز برای اندازه گیری خارج قطعه میباشد. میکرومتر دیجیتال اینسایز دارای رنج .....

میکرومتر دیجیتال داخل سنج 3520 اینسایز Insize
میکرومتر دیجیتال داخل سنج 3520 اینسایز Insize
0تومان

میکرومتر دیجیتال داخل سنج اینسایز وسیله ای است برای اندازه گیری دقیق فواصل و اجسام با ظریب تقریبی می.....

میکرومتر فک بشقابی خارج سنج 3282 اینسایز Insize
میکرومتر فک بشقابی خارج سنج 3282 اینسایز Insize
0تومان

میکرومتر معمولی اینسایز وسیله ای است برای اندازه گیری دقیق فواصل و اجسام با ظریب تقریبی میکرو که میک.....