عمق سنج ساعتی 2341 اینسایز Insize
عمق سنج ساعتی 2341 اینسایز Insize
0تومان

عمق سنج ساعتی اینسایز مناسب برای سنجش میزان عمق سطوح می باشد. این محصول دارای دقت تقریبی 0.017 میلی .....

عمق سنج ساعتی 2342 اینسایز Insize
عمق سنج ساعتی 2342 اینسایز Insize
0تومان

عمق سنج ساعتی اینسایز مناسب برای سنجش میزان عمق سطوح می باشد. این محصول دارای دقت تقریبی 0.017 میلی .....

گیج جوشکاری 4830 اینسایز
گیج جوشکاری 4830 اینسایز
0تومان

گیج جوشکاری 4830 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری عمق جوش می باشد. این گیج به صورت ورنیه ای و ساده .....

گیج جوشکاری دیجیتال 4831 اینسایز
گیج جوشکاری دیجیتال 4831 اینسایز
0تومان

گیج جوشکاری دیجیتال 4831 اینسایز وسیله ای برای اندازه گیری عمق جوش می باشد. این گیج دارای نمایشگر دی.....