گیج داخل سیلندر دیجیتال آسیمتو 485
گیج داخل سیلندر دیجیتال آسیمتو 485
0تومان

گیج داخل سیلندر دیجیتال آسیمتو 485 وسیله ای برای اندازه گیری قطر داخلی سیلندر و استوانه ها می باشد. .....

گیج داخل سیلندر ساعتی آسیمتو 483
گیج داخل سیلندر ساعتی آسیمتو 483
0تومان

گیج داخل سیلندر ساعتی آسیمتو 483 وسیله ای برای اندازه گیری قطر داخلی سیلندر و استوانه ها می باشد. ای.....