برس کاسه ای بافته
برس کاسه ای بافته
0تومان

فرچه کاسه ای بافته ،به شکل کاسه ای تولید شده ، به لحاظ داشتن سیم های بافته شده یک برس زبر و خشن محسو.....