برس دنباله دار قلمی افشان
برس دنباله دار قلمی افشان
0تومان

 این نوع برس به شکل قلمی و مجهز به دنباله جهت نصب بر روی دریل تولید شده و به لحاظ داشتن سیم های.....