برس دنباله دار تخت افشان
برس دنباله دار تخت افشان
0تومان

 برس سردریلی تخت یا فرچه سردریلی تخت ، مجهز به دنباله جهت نصب بر روی دریل تولید شده و به لحاظ د.....