کلت قلاویز گیر کلاچ دار چام پاور
کلت قلاویز گیر کلاچ دار چام پاور
0تومان

کلت ابزار گیر وسیله و رابط اتصال ابزار ها به دستگاه تراش می باشد. بوسیله کلت ابزار گیر امکان استفاده.....