تصحیح جستجو

آچار کلمپ کلت ورتکس Vertex V-820
آچار کلمپ کلت ورتکس Vertex V-820
0تومان

آچار کلمپ کلت ورتکس مناسب برای انواع کلت های ابزار گیر میباشد. آچار کلمپ ورتکس در دو نوع رایج برای ک.....

آچار کلمپ کلت ورتکس Vertex V-828
آچار کلمپ کلت ورتکس Vertex V-828
0تومان

آچار کلمپ کلت ورتکس مناسب برای انواع کلت های ابزار گیر میباشد. آچار کلمپ ورتکس در دو نوع رایج برای ک.....

ابزار تیزکن ورتکس Vertex U2
ابزار تیزکن ورتکس Vertex U2
0تومان

ابزار تیزکن ورتکس دستگاه تیزکنی ابزار های متفاوت میباشد. از قبیل مته ها فرز ها و ابزار های تراشکاری .....

الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC
الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CCMT دارای گل HM (شک.....

الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC
الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CCMT دارای گل HR (شک.....

الماس CNMG گل DR زد سی سی ZCC
الماس CNMG گل DR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CNMG گل DR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CNMG دارای گل DR (شک.....

الماس CNMG گل PM زد سی سی ZCC
الماس CNMG گل PM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CNMG گل PM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CNMG دارای گل PM (شک.....

الماس DCMT گل HF زد سی سی ZCC
الماس DCMT گل HF زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DCMT گل HF زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DCMT دارای گل HF (شک.....

الماس DCMT گل HM زد سی سی ZCC
الماس DCMT گل HM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DCMT گل HM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DCMT دارای گل HM (شک.....

الماس DCMT گل HR زد سی سی ZCC
الماس DCMT گل HR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DCMT گل HR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DCMT دارای گل HR (شک.....

الماس DNMG گل DR زد سی سی ZCC
الماس DNMG گل DR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DNMG گل DR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DNMG دارای گل DR (شک.....

الماس DNMG گل PM زد سی سی ZCC
الماس DNMG گل PM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DNMG گل PM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DNMG دارای گل PM (شک.....