فرز الماس خور تاکیم ساش
فرز الماس خور تاکیم ساش
0تومان

فرز الماس خور تاکیم ساش ساخت کشور ترکیه می باشد. این شرکت از سال 1987 میلادی فعالیت خود را آغاز نمود.....

هلدر برش تاکیم ساش
هلدر برش تاکیم ساش
0تومان

هلدر برش تاکیم ساش ساخت کشور ترکیه می باشد. این شرکت از سال 1987 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده و ت.....

هلدر بیرون تراش تاکیم ساش
هلدر بیرون تراش تاکیم ساش
0تومان

هلدر بیرون تراش تاکیم ساش ساخت کشور ترکیه می باشد. این شرکت از سال 1987 میلادی فعالیت خود را آغاز نم.....

هلدر داخل تراش تاکیم ساش
هلدر داخل تراش تاکیم ساش
0تومان

هلدر داخل تراش تاکیم ساش ساخت کشور ترکیه می باشد. این شرکت از سال 1987 میلادی فعالیت خود را آغاز نمو.....

هلدر های Takimsas
هلدر های Takimsas
0تومان

هلدر های Takimsas هلدر تراشکاری تاکیم ساش هلدر تراشکاری تاکیم ساس هلدر رو تراش تاکیم ساش هلدر داخل ت.....

هلدر کارتریج تاکیم ساش
هلدر کارتریج تاکیم ساش
0تومان

هلدر کارتریج تاکیم ساش ساخت کشور ترکیه می باشد. این شرکت از سال 1987 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده.....

هلدر یودریل تاکیم ساش
هلدر یودریل تاکیم ساش
0تومان

هلدر یودریل تاکیم ساش ساخت کشور ترکیه می باشد. این شرکت از سال 1987 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده .....

کلت ابزار گیر تاکیم ساش
کلت ابزار گیر تاکیم ساش
0تومان

کلت ابزار گیر تاکیم ساش ساخت کشور ترکیه می باشد. این شرکت از سال 1987 میلادی فعالیت خود را آغاز نمود.....