قلاویز روکش طلایی
قلاویز روکش طلایی
0تومان

قلاویز روکش طلایی ساخته شده از فولاد می باشد. این ابزار مناسب برای رزوه زنی توسط دستگاه های اتوماتیک.....

قلاویز روکش مشکی
قلاویز روکش مشکی
0تومان

قلاویز روکش مشکی ساخته شده از فولاد می باشد. این ابزار مناسب برای رزوه زنی توسط دستگاه های اتوماتیک .....

قلاویز ماشینی
قلاویز ماشینی
0تومان

.....

قلاویز ماشینی OSG
قلاویز ماشینی OSG
0تومان

قلاویز ماشینی OSG قلاویز گورینگ قلاویز دستی خرید قلاویز قیمت قلاویز جدول قلاویز محاسبه قطر سوراخ قلا.....

قلاویز ماشینی مارپیچ
قلاویز ماشینی مارپیچ
0تومان

قلاویز ماشینی مارپیچ ساخته شده از فولاد می باشد. این ابزار مناسب برای رزوه زنی توسط دستگاه های اتوما.....