آچار آلن ستاره ای تورکس
آچار آلن ستاره ای تورکس
0تومان

آچار آلن ستاره ای تورکس ابزاری برای بستن راحت تر پیچ هلدر تراشکاری بر هلدر می باشد. این ابزار در دو .....

روبند کلمپ هلدر تراشکاری
روبند کلمپ هلدر تراشکاری
0تومان

روبند کلمپ هلدر تراشکاری قطعه ای پر مصرف برای بسته نگهداشتن اینسرت بر روی هلدر تراشکاری می باشد. یکی.....

زیر بند و زیر الماسه هلدر تراشکاری
زیر بند و زیر الماسه هلدر تراشکاری
0تومان

زیر بند و زیر الماسه هلدر تراشکاری ابزاریست که در زیر اینسرت تراشکاری قرار می گیرد. این قطعه دارای ا.....

پیچ هلدر تراشکاری
پیچ هلدر تراشکاری
0تومان

پیچ هلدر تراشکاری ابزاری برای بستن الماس و زیر بند بر روی هلدر می باشد. این ابزار در بر گیرنده و نگه.....

چکمه ای هلدر تراشکاری
چکمه ای هلدر تراشکاری
0تومان

چکمه ای هلدر تراشکاری قطعه ای کاربردی جهت نگهداری و بستن الماس بر هلدر می باشد. این قطعه از طرفی متص.....