تصحیح جستجو

فرز انگشتی 4 پر
فرز انگشتی 4 پر
0تومان

فرز انگشتی 4 پر فزر انگشتی فرم فرز انگشتی  فرز انگشتی خشن تراش فزر انگشتی ظریف تراش فرز انگشتی .....

فرز انگشتی خشن
فرز انگشتی خشن
0تومان

فرز انگشتی خشن فزر انگشتی فرم فرز انگشتی 4 پر فرز انگشتی خشن تراش فزر انگشتی ظریف تراش فرز انگشتی چو.....

فرز سر کروی
فرز سر کروی
0تومان

فرز سر کروی فزر انگشتی فرم فرز انگشتی 4 پر فرز انگشتی خشن تراش فزر انگشتی ظریف تراش فرز انگشتی چوب.....

فرز طلا
فرز طلا
0تومان

فرز انگشتی خشن فزر انگشتی فرم فرز انگشتی 4 پر فرز انگشتی خشن تراش فزر انگشتی ظریف تراش فرز انگشتی .....

فرز فرم الماسه
فرز فرم الماسه
0تومان

فرز فرم الماسه فزر انگشتی فرم فرز انگشتی 4 پر فرز انگشتی خشن تراش فزر انگشتی ظریف تراش فرز انگشتی .....

فرز فرم الماسه استوانه ای سر کروی نوع C
فرز فرم الماسه استوانه ای سر کروی نوع C
0تومان

فرز فرم الماسه استوانه ای سر کروی نوع C ابزاری برای براده برداری، حکاکی، فرز کاری، تراشکاری و منبت .....

فرز فرم الماسه استوانه ای نوع A
فرز فرم الماسه استوانه ای نوع A
0تومان

فرز فرم ابزاری برای براده برداری، حکاکی، فرز کاری، تراشکاری و منبت کاری مورد استفاده قرار می گیرد......

فرز فرم الماسه استوانه ای نوع B
فرز فرم الماسه استوانه ای نوع B
0تومان

فرز فرم الماسه استوانه ای نوع B ابزاری برای براده برداری، حکاکی، فرز کاری، تراشکاری و منبت کاری مو.....

فرز فرم الماسه بیضی شکل نوع E
فرز فرم الماسه بیضی شکل نوع E
0تومان

فرز فرم الماسه بیضی شکل نوع E ابزاری برای براده برداری، حکاکی، فرز کاری، تراشکاری و منبت کاری مورد.....

فرز فرم الماسه بیضی شکل نوع H
فرز فرم الماسه بیضی شکل نوع H
0تومان

فرز فرم الماسه بیضی شکل نوع H ابزاری برای براده برداری، حکاکی، فرز کاری، تراشکاری و منبت کاری.....

فرز فرم الماسه تنگستن کارباید
فرز فرم الماسه تنگستن کارباید
0تومان

فرز فرم الماسه تنگستن کارباید ابزاری برای براده برداری، حکاکی، فرز کاری، تراشکاری و منبت کاری.....

فرز فرم الماسه تی شکل نوع T
فرز فرم الماسه تی شکل نوع T
0تومان

فرز فرم الماسه تی شکل نوع T ابزاری برای براده برداری، حکاکی، فرز کاری، تراشکاری و منبت کاری مورد ا.....